Geschiedenis

Geschiedenis

Het Belfeldse Rode Kruis is ontstaan tijdens de 2e Wereldoorlog in mei 1941 als uitvloeisel van de Luchtbeschermingsdienst. Er wordt een zogenaamde Transportcolonne opgericht, als detachement van de Afd. Tegelen. In het verloop van de oorlog worden de taken van het Rode Kruis steeds zwaarder, vooral in de fronttijd van november ’44 tot maart ’45. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de leden om zieken, kraamvrouwen en gewonden te vervoeren naar de ziekenhuizen in Tegelen en Venlo, dikwijls met geïmproviseerde vervoersmiddelen. Dit was vaak een levensgevaarlijke bezigheid vanwege beschietingen vanaf de westelijke Maas-zijde.

Tot 1953 functioneert het Belfeldse Rode Kruis onder de vlag van het Nederlandse Rode Kruis Afdeling Tegelen. Na diverse besprekingen wordt er een nieuwe afdeling opgericht, bestaande uit het grondgebied van de gemeenten Beesel en Belfeld. De naam van deze nieuwe afdeling wordt dan Afdeling Beesel-Reuver-Belfeld. De eerste voorzitter van deze afdeling wordt Burgemeester M.van Rijckevorssel.

In 1960 krijgt het Rode Kruis na lang behelpen een eigen huisvesting. Het is een gedeelte van de oude brandweerloods aan de Kerkstraat. Na enkele jaren blijkt het lokaal te klein en in 1967 wordt er uitgebreid met een keukentje, toilet en daarnaast een magazijnruimte. Maar ook nu moet men door de uitbreiding van de taken en daardoor ook van de leden wederom het gebouw vergroten. Dit gebeurt in 1978, dan wordt een groot gedeelte van het voorterrein volgebouwd tot een totale oppervlakte van ca. 175 m2.

In 1980 komt een afsplitsing tot stand tussen Beesel-Reuver en Belfeld. Belfeld gaat daarna als zelfstandige afdeling verder tot heden.

Ten gevolge van de Maasoverstromingen in 1993 en 1995 vinden op grote schaal hulpverleningen plaats, in samenwerking met o.a. gemeentelijke diensten, brandweer, leger en Nationale Reserve.

Doordat er ook steeds een uitbreiding van het rijdend materieel plaatsvindt, is er een derde verbouwing noodzakelijk. In 1998 komt de laatste uitbreiding gereed, een stallingsruimte voor diverse hulpverleningswagens, zoals een hulpverleningscaravan met communicatieuitrusting, een noodstroomaggregaat, een aanhanger met materialen voor Opvang en Verzorging en een aanhanger met Eerste Hulp Materialen, daarnaast 20 noodbedden incl.uitrusting.